Hoolekogu

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis alates 24.10.2022

Hoolekogu esimees: Tarmo Pilv

  • Raivo Kalda (Otepää Vallavolikogu esindaja)
  • Maarja Raud (kooli õpilaste vanemate esindaja), 1-4klass@nuustaku.edu.ee
  • Mereli Mändmets (kooli õpilaste vanemate esindaja), 5-9klass@nuustaku.edu.ee
  • Kaarel Hein (kooli õpilaste vanemate esindaja), 10-12klass@nuustaku.edu.ee
  • Tarmo Pilv (vilistlaste esindaja)
  • Silver Rõõmussaar (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
  • Marika Paavo (õppenõukogu esindaja)
  • Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja)
  • Romet Silm (õpilaste esindaja)