fbpx

Distantsõpe

Virtuaalse õppetöö korraldamine

 Virtuaalne õppetöö on nii e- õppepäevana korraldatav kui distantsõppena korraldatav õppetöö. E- õppepäev on eesmärgistatud ühepäevane õppetöö. Distantsõpe on eriolukorrast tulenev kahe või enama päevaline õpe. Distantsõppe korraldus kajastub kooli kriisiplaanis.

Virtuaalset õppetööd korraldatakse Otepää Gümnaasiumis keskkonnas Stuudium ja kooli domeeniga meiliaadressil, mille paroolide haldamine toimub kas lapse enda või nooremate laste puhul nende vanema poolt. Koolil on parooli taastamisel administreeriv roll. Stuudiumi keskkond Suhtlus on üldise info jagamiseks mitte õppetöö korraldamiseks;

Virtuaalse õppetöö korraldamise keskkonnad ja rakendused Otepää Gümnaasiumis on:

  •  Stuudiumi Tera;
  • Opiq;
  • videotunnid- Zoom või Google Meet;
  • ainepõhised keskkonnad.

Ainepõhised keskkonnad on tavapärastes ainetundides kasutuses olevad keskkonnad. Kasutatavad keskkonnad ei nõua konto tegemist ja nendes ei toimu isikuandmete salvestamist. Keskkonna valikul lähtub õpetaja keskkonnale seatud vanuselisest piirangust.

Virtuaalse õppetöö ajal ei kasutata õpilast tuvastavaid videosid ja fotosid. Eelistatud on häälsalvestatavad programmid.

Videotunnis jagab õpilane oma videopilti, et õpetaja saaks kontrollida õpilase tunnis osalemist. Videotund on mõeldud õpilasele tunnis osalemiseks, lapsevanemal ilma eelneva kokkuleppeta videotundide jälgimine on keelatud. Õppetunni salvestamine ja hilisem levitamine ning avaldamine on õpilasele ja lapsevanemale keelatud. Salvestamist saab algatada ainult õpetaja.