fbpx

Ürituste plaanid

Otepää Gümnaasiumi huvitegevuse kava 2023/24 õa

Tegevus aeg vastutaja
Õppeaasta avaaktus 1.09 kell 9.00 juhtkond, E. Vister ja 12. klass
Maailmakoristuse nädal 11.-15.09 juhtkond
Otude ristimine 25. 09 E. Vister ja 12. klass
Euroopa keeltepäev 26. 09

võõrkeele

õpetajad

Sügisnäitus septembri lõpp klassiõpetajad
Liikumisnädal 25.-29.09 kehalise kasvatuse õpetajad, juhtkond
Kooli 116. sünnipäev /muusikapäev 3.10 M.Murumaa, E.Eljand, P. Möll, M.Laiv
Õpetajate päev 5.10 E.Vister ja 12.klass, juhtkond
Otikeste pidu 20.10 klassiõpetajad
Projektipäev- kodanikupäev 27.11 H.Truu, T.Jaaniste
Matemaatikanädal 1.-12. klass 6.11-10.11 matemaatikaõpetajad, klassiõpetajad
Jõulukuu tegevused koolis
Akende ja klasside kaunistamine 13.11- 1.12 J.Salumaa, A. Kruusmaa
I advent ja I trimestri aktus 4.12 juhtkond
II advent 11.12 ÕE, huvijuht
III advent 18.12 koolimeedia, M.Paavo
Jõulupidu 5.-12.klass 19.12 T. Aasaroh, E. Eljand, juhtkond
Jõulupidu 1.-4. klass 20.12 T. Aasaroh, E. Eljand, juhtkond
Võõrkeelte nädal 22.-26.01 võõrkeelte õpetajad
Vastlapäev 13.02 keh.kasvatuse õpetajad
Eesti Vabariik 106 23.02 M.Paavao, juhtkond
Projektipäev (Emakeelepäev, õpilastööde konverents) 14.03 eesti keele õpetajad, klassiõpetajad, Ü.Kann
II trimestri aktus 18.03 juhtkond
Loodusainete nädal/teaduspäev 15.-19.04 loodusainete õpetajad, T.Jaaniste, H.Kann
12. klassi viimane koolikell 24.05 A.Kruusmaa ja 11. klass
Projektipäev (Talgupäev „Teeme ära“, kogukonna ettevõtjatega koostööpäev) mai algus juhtkond
Otepää Gümnaasiumi kevadkontsert 15.05 huviringide juhendajad, juhtkond
9. klasside viimane koolikell 28.05 R.Arik ja 8.a klass, K.Rauk ja 8.b klass
Projektipäev (Lipupäev) 4.06 juhtkond
Projektipäev 7.06
Projektipäev (Lõbus liikumispäev) 10.06 kehalise kasvatuse õpetajad
III trimestri ja kooliaasta lõpuaktus 11.06 juhtkond
9. klassi lõpuaktus 21.06 kell 13.00 juhtkond, R.Arik, K.Rauk
12. klassi lõpuaktus 21.06 kell 17.00 juhtkond, A.Kruusmaa