fbpx

Eksamid

Eksamid 2023/2024. õppeaastal

Riigieksamid

  • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a

Allikas: Riigi Teataja

 

Gümnaasiumi koolieksam

Koolieksam bioloogias, ajaloos, füüsikas, geograafias, keemias, kehalises kasvatuses, kunstiajaloos, muusikaõpetuses, saksa keeles, vene keeles või  ühiskonnaõpetuses.

Ühtsed põhikooli lõpueksamid

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 12. –14. juuni 2024. a.

Allikas:  Riigi Teataja