fbpx

Eelkool

Otepää Gümnaasiumi koolieelse ettevalmistuse eesmärgid

 • aidata lapsel kohaneda kooliga
 • anda lapsele õpi- ja suhtluskogemust
 • toetada lapse ettevalmistust õppimiseks esimeses klassis

Koolieelne ettevalmistus Otepää Gümnaasiumis toetab lapse õpioskusi, sotsiaalseid ning enesekohaseid oskusi. Koolieelse ettevalmistuse õpetaja (klassiõpetaja, kes alustab uue õppeaasta sügisel 1. klassiga) nõustab vajadusel vanemaid lapse arengut puudutavates küsimustes ja annab tagasisidet.

Koolieelse ettevalmistuse töökorraldus

 • Koolieelse ettevalmistuse rühmad moodustatakse lasteaedade põhiselt.
 • Klassiõpetaja viib läbi koolieelse ettevalmistuse tunde oktoobrist kuni maini.
  • Koolieelne ettevalmistus kooli ruumides toimub üks kord nädalas.
  • Koolieelne ettevalmistus toimub samaaegselt kahes erinevas rühmas. Üks klassiõpetaja töötab ühe rühmaga ja teine klassiõpetaja samaaegselt teise rühmaga või viiakse õppetegevusi läbi kahe rühma koostegevuses. Üle nädala toimub õpetajal rühma vahetus.
  • Koolipäeva pikkus on kaks 35 minutilist õppetundi, mille vahel on 10 minutiline puhkepaus.
  • Õppetundides on omavahel lõimitud eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja käeline tegevus.
  • Klassiõpetaja suhtleb lasteaiaõpetajaga 3. trimestri jooksul.
  • Koolieelse ettevalmistuse tunde ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.