Pikapäevarühm

Pikapäevarühmade töökorraldus ja päevakava

Koolis töötavad pikapäevarühmad, mis moodustatakse iga õppeaasta esimese nädala jooksul vanemate avalduste alusel direktori käskkirjaga.

Pikapäevarühmas pakub kool kooskõlas tervisekaitsenõuetega õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma tööd korraldab pikapäevarühma õpetaja koostöös õppealajuhatajaga. Pikapäevarühmade käsutuses on eraldi kontakttelefon.

Pikapäevarühma õpetaja on pedagoogiline töötaja, kes:

 • suunab õpilasi koduste ülesannete täitmisel;
 • arendab õpilaste koostöövõimet;
 • kujundab õpilaste omavahelist läbisaamist ja käitumiskultuuri;
 • õpetab õpilasi aega planeerima;
 • suunab ja jälgib pikapäevarühma õpilaste huvitegevust;
 • teeb koostööd õpilaste vanemate ja klassijuhatajatega pikapäevarühma eesmärkide saavutamiseks ja õpilase arengu toetamiseks.

Pikapäevarühma päevakava on järgmine:

 • 11.30 – 12.15 mängud, viibimine värskes õhus;
 • 12.25 – 13.10 liikumistund;
 • 13.15 – 14.05 koduste õpiülesannete täitmine;
 • 14.05 – 14.30 pikapäevarühma eine;
 • 14.30 – 16.00 koduste õpiülesannete täitmine, käeline tegevus, mängud.