fbpx

Järelvalve

Järelvalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid Hille.Voolaid@hm.ee