fbpx

Kooli väljaanded

Koolimeediast

Alates 2006. aastast on Otepää Gümnaasiumis tegutsenud meediahuvilised noored, esialgu meediaklassi nime all,  kuhu kuulusid huvilised gümnasistid, kes otsustasid meediaõpetuse kui valikaine kasuks. Kui 2014. aastal loodi gümnaasiumis moodulsüsteem, koondusid meediast huvitatud õpilased selle alla, läbides kolme õppeaasta jooksul 6 meediateemalist kursust.

Oma töös keskendub noor inimene eelkõige kas raadiotööle, kirjutavale pressile või televisioonile.  Mõistagi tuleb enne teha traditsiooniliste õppetundide käigus endale selgeks meedia köögipool ehk siis ajakirjanduslikud žanrid, kutse-eetika ja muu oluline. Noorte peamiseks tööpraktikaks jääb valikuliselt kas kooliajaleht Otu Tungal (heal juhul ka Otepää Teataja),  kooliraadio, aga ka koolitelevisioon OGTV.  Silmapaistvat koostööd on tehtud Tallinna Televisiooniga.

Vabariiklikul meediakonkursil on osaletud alates 2006. aastast, saadud auhindu pea igas kategoorias ning oldud üks parematest kooliajalehtedest,  –raadiotest ning -televisioonist.

Meie kooli vilistlastest – ajakirjandusõpilastest – on silmapaistvalt tegelenud meediatöö või sellele lähedase alaga Ly Aunapu ja Triin Tigane  (endised koolilehe peatoimetajad), Willi Pastak ja Tambet Leopard (endised raadiotoimetajad), raadiouudiste toimetaja Kerli AdovKadri Palmiste, Ingrid Kelder ja Saamuel Stepanov (OGTV rajajad ja toimetajad, kes kõik ka meediaala õppima asunud) ning Paul Poderat, kes tegeles nii fotograafia, ajalehe küljendamise kui filmindusega ning omandab samuti laiapõhjalisi teadmisi meedia erialal.

Kooliraadio

Kooliraadio töö esitab samuti suuri väljakutseid: areneb tehniline taip, esinemisjulgus, organiseerimisoskus; saadakse headeks sõpradeks mikrofoniga. Traditsiooniks on saanud iganädalane  uudistesaade „Nädalakaja“. Varasematel aegadel, kui nutitelefon polnud veel õpilase parim sõber,  on harrastatud hommikuprogramme, mida juhtisid Kerli Adov, Tambet Leopard, Willy Pastak ja hiljem Birgit Maranik. Viimase peatoimetamisel on saadud vabariiklikul konkursil kooliraadiosaate peapreemia.

Viimaste aastate aktiivne raadiosaadete tegija (nii toimetaja, reporter kui monteerija) on Helen Hirvesoo (abiturient 2018), kelle toimetamisel valmis ka kolm OG juubelihõngulist saadet.

OGTV

Alates 2011. aasta sügisest käivitus koolitelevisioon, mis sai nimeks OGTV. Kogu selle mahuka töö „veduriks“ kujunes algushetkedel tollane  XI  klassi nääpsuke neiu Ingrid Kelder, kes oli vajadusel nii režissöör, toimetaja, stsenarist, eelkõige aga monteerija. Operaatoritena abistasid teda Kaisa Roosbaum ja Stella Rein (abituriendid 2012) ning  Kadri Palmiste (sel ajal XI  klass). Reporterite töö jäi Kaisa ja Kadri õlule. Uudisteankruna hakkas tegutsema Triinu Aasaroht (sel ajal XI klass).

2012. aasta sügisest liitus OGTV meeskonnaga aktiivne poistetuumik, vastsed gümnasistid Saamuel Stepanov, Randel Uibopuu, Erkki Teder, Martin Krüünvald, Kevin Markus Toover, kelle käe all valmisid ka vabariigis silmapaistnud telesaated.

2013. aasta koolimeedia konkursil sai OGTV vabariigi parima koolitelevisiooni tiitli ning selle liikmeid (lisaks eelpool toodud noormeestele ka Kadri Palmistet ja Ingid Kelderit) tunnustas ka Otepää vallavalitsus oma preemiaga.

2017/2018. õppeaastal kuulusid OGTV meeskonda abituriendid Manana Kokhtashvili, Linda-Maria Urke, Henri Lindret, Karl August Soonberg, Kaur Nukka (XI kl), Laura Meigas, Bärbel Moros, Valter Kuld, Joosep Saul (X kl) ning Kelvin Kivimaa (VII kl).

Ajaleht Otu Tungal

Koolileht Otu on koolimeedia maastikul juba ajalooline nähtus. Esimesed õpilastest aktivistid  andsid ajalehte vahelduva eduga välja juba 1994. aastast. Stabiilselt hakkas see aga ilmuma 2004, kui peatoimetaja rolli võttis enda kanda gümnasist Ly Aunapu.

2007. aastast läbis ajaleht tõsise uuenduskuuri, muutes ka nime: OTU TUNGAL tähendas tol hetkel uuenduslikkust, tuletungla ilmumist meie koolimeediasse. Peatoimetajaks sai väga uuendusmeelne eksperimenteerija Triiin Tigane. Ajaleht sai oodatud sümboliks iga kooliveerandi lõpus. Ja mitte ainult kooliõpilaste jaoks, vaid ka linnarahvale. Sellest kasvaski välja mõte tõusta meie koolilehega uuele tasemele. Tollane direktor Aivo Meema nägi võimalust ilmutada koolilehte neli korda aastas Otepää Teataja vahelehena. Seega muutus nii ajalehe sisu kui ka formaat, sest vaja oli arvestada kogukonna huvidega.

2017. aasta sügisest hakkas ajaleht ilmuma vaid veebiväljaandena, vastutavaks toimetajaks ja reporteriks Pille-Riin Merilo ning küljendajaks ja reporteriks Janno Puurits (mõlemad sel hetkel XI klassi õpilased).

Varasematel aastatel, kui toimusid iga-aastased vabariigi koolimeediakonkursid, peeti meie lehte mõnusalt skandaalihõnguliseks ning tänu sellele jäime koolimeedias ka silma. Erinevatelt koolimeediakonkurssidelt  on meie noorajakirjanikud mitmeid väärikaid auhindu saanud mitmetes erinevates žanrikategooriates kui ka terviklahendusena.