fbpx

Õpilased

Õppe ja kasvatustöö üldeesmärk on mitmekülgse isiksuse kujundamine. OG lõpetaja on kooli väärtushoiakuid kandev, õppimist väärtustav, keeleliselt väljendusrikas, ennastjuhtiv, loov ja koostöine õppija. Tal on tugevad akadeemilised põhiteadmised- ja oskused ning üldoskused järgmistel haridustasemetel ja eluks toimetulekuks.

Otepää Gümnaasiumis õpib 2023/2024 õppeaastal:

104 õpilast I kooliastmes

95 õpilast II kooliastmes

122 õpilast III kooliastmes

78 õpilast gümnaasiumis