fbpx

Euroopa keeltepäev

Postitatud kategoorias:

Uudised Koolimeedia OG raadio

Kolmapäeval, 26. septembril, toimus koolis Euroopa keeltepäev. Selle raames kõlas esimese tunni ajal kooliraadios Euroopa keeltele pühendatud saade ja toimus viktoriin, millest võtsid osa kõik klassid. Söögivahetundidel käisid õpilased aulas ning panid paberile kirja nende jaoks kõige huvitavama sõna mõnes Euroopas räägitavas keeles. Kirja pandud sõnadest tehti postrid ning pandi üles ka teistele vaatamiseks. Mõned toredad näited sõnadest: lämpimämpi, armastus, aita, amor, butterfly, kaunis. Keeltetundides tõlkisid õpilased suure huviga sõnu ja väljendeid kõikidesse Euroopa keeltesse ning kirjutasid need kontuurkaardile vastava riigi peale või joonistasid sõna ühes keeles paberile. Nii said õpilased korrata üle ka Euroopa riigid ja nende asukohad kaardil. Lisaks oli raamatukogus võimalus heita pilk raamatutule erinevates Euroopa keeltes.

Karmen Lauk, inglise keele õpetaja