fbpx

Tunnijaotus

Õpe Otepää Gümnaasiumis toimub moodulsüsteemis, kus ainekursusi õpitakse üldmooduli, valdkonnamooduli ja valikainete mooduli raames. Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumiõppe jooksul on 96 kursust. Õpilane võib läbida rohkem kursusi, kuid kool ei eelda suurema hulga kursuste läbimist. Ühe ainekursuse maht õpilase jaoks on 35 tundi õppetööd.

Tunnijaotus gümnaasiumis

Ainekursused 10.klass 11.klass 12.klass kokku
Üldmooduli kursused 29 28 24 81
Valdkonnamooduli kursused 2 2 3 7
Valikainete mooduli kursused 2 3 2 7
KOKKU nädalas 33 33 29 95
Õpilastöö koostamine 1
Õppekoormus KOKKU 96