fbpx

Õppekorraldus

Põhikooli õppekorraldus

Õppeaasta kestuse ja õppepäevade arvu, õpilase nädalakoormuse, kehtestamisel võetakse aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatu. Koolivaheaegade perioodid ministri määrusega.

Õppepäeva korraldamise põhivormiks on tunniplaani alusel toimuv õppetund, mille pikkus on 45 minutit. Õppetunde viiakse üldjuhul läbi üksik- või paaristunnina.

Õppepäev võib toimuda e-õppe või distantsõppe päevana, õppekäiguna, matkana,  eksami-konsultatsioonipäevana, kooliüritusena või projektipäevana.