fbpx

Dronootika ja droonipäev

Postitatud kategoorias:

Uudised

Droonid on ägedad innovaatlised asjad tänases koolielus, muutes õppetöö huvitavamaks. Droonid ei ole lihtsalt lennutamiseks vaid nendega saab programmeerida ja lahendada iga-päeva ülesandeid. Nutitunnid õpilastele meeldivad.

Otepää Gümnaasium soetas endale Progetiigri koostööl Tello Edu ja Rodeo droonid. Tänu uutele õppevahenditele on õppekavas  gümnaasiumi astmes dronootika valikkursus ning põhikooli tundides on võimalik kasutada droone aine omandamiseks. Lisaks on võimalus huvilistel osaleda robootika huviringis ning Unicorn Squadi tehnikaringis, et põhjalikumalt tutvuda droonidega. 

Dronootika valikkursus on põnev ja väljakutseid esitav õppeprogramm, millega on liitunud üksikud koolid ja nende hulgas ka Otepüü Gümnaasium. Valikkursusel uuritakse ja katsetatakse nutiseadmeid, helitehnikat,  pilti ja valgust – teemadeks on erinevad valdkonnad, kus saab kasutada droonindust. Lisaks saavad õpilased ülevaate  digi- ja droonitehnoloogia ohutuse ja eetika teemadest. Dronootika valikkursusel puuduvad kindlad kriteeriumid ja iga kool mõtestab oma kursuse, mis vastab juhendaja ja õpilaste võimekusele ning vahenditele. Otepää Gümnaasiumi lõppeva õppeaasta dronootika valikkursus paelus õpilasi.

24. mail oli dronootika valikkursuse raames Otepää Gümnaasiums  külas Hades Geodeesia ettevõte, kes tutvustas droonide võimalustest igapäevatöös.  Droonide mõte on jäädvustada õhus punktid ja pildid, et nendest andmetest koostada 3D mudel virtuaalseks vaatamiseks.

31. mail korraldati Otepää Gümnaasiumis dronootika valikkursuse raames Lõuna-Eesti Droonipäev, kus asjast huvitatud õpilased, juhendajad ja  õpetajad said täpsema ülevaate uusimatest droonidest, nende kasutusvõimalustest klassiõppes ja õuesõppes kui ka kehtivast seadusandlusest.

Droonipäeval oli 52 osalejat erinevatest koolidest: Tartu Herbert Masingu kool, Tõrva Gümnaasium, Friedebert Tuglase nimeline Ahja kool, Pühajärve põhikool, Luunja keskkool, Ilmatsalu põhikool, Tartu Annelinna Gümnaasium ja Otepää Gümnaasium. Esinejateks olid Transpordiamet, Lennuakadeemia, HK Unicorn Squad, droon.ee ja Taltech. Droonipäeval toimusid töötoad, tutvustati TELLO EDU droonide kasutamisvõimalusi matemaatikatunnis, igapäevaprobleemide ja loogiliste ülesannete lahendamisel. Oli põnev ja inspireeriv droonipäev.

Ma tänan droonipäeval  osalejaid aktiivse kaasaloomise eest. Minu lugupidamine külalisesinejatele ja Otepää Gümnaasiumi õpetajatele, kes lubasid kasutada oma klassiruume töötubade läbiviimiseks. Tänan Otepää Gümnaasiumi IT juhti, kes oli abiks tehniliste küsimuste lahendamisel.

Lõuna-Eesti Droonipäevale soovin jätkusuutlikust, kestmist ja arenemist.

Terje Tammekivi
robootika- ja tehnikaringide juhendaja