fbpx

Võõrkeelte nädal Otepää Gümnaasiumis

Postitatud kategoorias:

Üritused Uudised

Autor:

Selle aasta võõrkeelte nädalal toimusid erinevad võistlused ja sisukad tegevused tundides. Kõik võõrkeelte õpetajad, aga ka mõned aineõpetajad kasutasid oma tundides põnevaid võtteid kasutades võõrkeeli.

Ingliskeelsete tööjuhiste järgi lahendasid matemaatikatunnis 6.b klassi õpilased protsentülesandeid ning 12. klassi õpilased leidsid silindri- ja koonusekujuliste kehade pindala ning ruumala. Kui esmapilgul tundus, et matemaatikaülesandeid on võõrkeeles väga keeruline lahendada, siis koostöös see mõte ununes ning kõik õpilased jõudsid tunni lõpuks ülesannetes oodatud vastusteni. (õp Helen)
7.a ja 7.b klassi inimeseõpetuse tundides analüüsiti soostereotüüpe filmi “Reversed gender stereotypes” järgi.(õp Ülvi)

7 klassi õpilane Veronika Ahafonova koostas vene keele õpetaja Nataliia Viksi toetusel esitluse Ukraina ja ukraina keele kohta ning samuti valmistas ette küsimustele vastused, valis välja ukrainakeelse muusika. Olid koostatud töölehed ja materjalid esitluse jaoks.

Võõrkeelte nädala raames kuulati kolmapäeval vahetundides peale 1. ja 2. tundi võõrkeelseid laule (Romet valis laulud ja Rasmus tegeles muusika kuulatavaks tegemisega)
6ab. klass: * tegi klassis silmaringi viktoriini (parimad: Lisete, Katarina, Mette, Karolin);
* tähestikusalmid (vene keele klassi uksel).
7ab. klass: * tegi luuletused (asuvad vene keele klassi ukse juures seinal).
8b klass: * kirjutas kuulmise järgi keerulisi sõnu (parimad: Andre, Risto);
* nuputas Aliast ja koostas ise (parimad: Laura, Eva, Andra);
* tegid salmikesi
9b klass: * kirjutas kuulmise järgi keerulisi sõnu (parimad: Helena, Kadi);
* nuputas Aliast ning koostas ise (parimad: Helena, Anett, Kadi, Merili);.
10.klass I rühm: * kirjutas kuulmise järgi keerulisi sõnu (parimad: Simmo, Kaspar);
* nuputasid kogu rühmaga Aliast.
11.klass I rühm: * nuputasid rühmades Aliast ning koostasid ise (parimad: Melek, Änni, Hanna-Loore, Marlen).
* kirjutasid peale multifilmi „Pähklipureja“ vaatamist ümberjutustuse ja illustreerisid (multifilmis ei räägitud, toimus ainult tegevus P. I. Tšaikovski samanimelise balleti muusika saatel). Tööd on vene keele klassi juures seinal. (õp Ene)

10. ja 11. klass lugesid artiklit Euroopa Parlamendi kodulehel teemal: European Day of Languages: Multilingualism as a cornerstone of better communication, selleks, et valmistuda aruteluks tunnis. Seejärel toimus diskussioon keelte õppimise, säilitamise ja vajalikkuse üle. Valmisid digitaalsed mõttekaardid gruppides järgnevatel teemadel: „10 põhjust, miks õppida võõrkeelt“, „Nõuanded keele õppimiseks“, „30 päeva keele õppimise väljakutse“, „Kasulikud fraasid ja nende keeled“. Paberkujul on plakatid leitavad teisel korrusel. (õp Ilona)

3a. klassiga võtsime natuke itaalia, prantsuse ja hispaania keelt (tervitamine, kuidas su nimi on?, minu nimi on…, kui vana sa oled?, ma olen … aastat vana, ma olen eestlane)
5. klassiga mängisime võistkondadega lippude mängu – pidid valima lipu ja siis vastama kolmele küsimusele (mis riik see on, mis on pealinn, mis on selle riigi riigikeeled), igal küsimusel oli ka kolm vastusevarianti.
6a. klassiga tegime näidendeid The Ugly Duckling ja The Little Red Hen. Need, kes näidendis ei osalenud, tegid plakati, kuidas öelda Tere! erinevates maailma keeltes ja mõtlesid välja lauamängu. Õpilased mõtlesid eelneval nädalal ka ise Kahoodi küsimused koos vastusevariantidega ja saatsid mulle, mina panin kokku ja tegime Kahoodi võõrkeelte nädalal.
7b. klassiga tegime plakateid erinevate maailma keelte kohta (plakatile keele nimi kahes keeles – inglise ja valitud keeles, kus seda räägitakse, palju on kõnelejaid, keele eripärad, mõned levinumad sõnad ja väljendid selles keeles). Õpilased mõtlesid eelneval nädalal ka ise Kahoodi küsimused koos vastusevariantidega ja saatsid mulle, mina panin kokku ja tegime Kahoodi võõrkeelte nädalal.
10. klassiga tegime ka plakateid erinevate maailma keelte kohta (tingimused samad, mis 7. klassil). Õpilased mõtlesid eelneval nädalal ka ise Kahoodi küsimused koos vastusevariantidega ja saatsid mulle, mina panin kokku ja tegime Kahoodi võõrkeelte nädalal. (õp Sarah)
*võõrkeelte teemaline viktoriin 3.-12. klassile
*8a, 9a, 11. (I rühm) ja 12. klassi õpilased kujundasid igaüks arvutis plakati ühe võõrkeele kohta
*neljapäeval õppisime 4.a klassiga jaapanikeelseid numbreid 1-10 ja oma nime kirjutama
*9a ja 11. klassiga (I rühm) vaatasime nelja erinevat võõrkeelt sisaldavat filmi The Windermere Children ning täitsime selleteemalist töölehte
*7. väikerühma ja 12. klassiga mängisime keelte äratundmise kohta Kahooti
*7. väikerühma 8.a klassiga mängisime memoriini maailma lippude ja riikide peale (ingliskeelne)
*11. (I rühm) ja 12. klassiga tähistasime eesti kirjanduse päeva, mille raames uurisime muuseas, mis on kõige enamatesse võõrkeeltesse tõlgitud eesti autori raamat
*9a klassiga arutlesime, millist võõrkeelt keegi õppida sooviks, vaatasime videot selle kohta, kui palju keeli juhuslikul hetkel Londoni tänaval küsitletud inimesed kõnelevad ning vastasime küsimustele video kohta. Eesti kirjanduse päevalotsisime internetist infot selle kohta, mitmesse võõrkeelde on tõlgitud Eno Raua “Naksitrallid”, mis need keeled on ja milliseid keeli oskab meie president. (õp Ester)

Spelling Bee võistluse 4.-6. kl õpilastele. Osavõtjaid 17.

Kõige tublimad 4. kl Isabel Evelia, 5. kl Sander Markus, 6. kl Randar

9.-12. kl õpilastele 3 keele viktoriin Quizizzes. Osa võtsid ainult 12. kl ja 10. kl võistkond.

3. ja 4. kl õpilastel oli mängude tund, kus oli võistkondadel võimalik mängida viies erinevas mängunurgas Bee-potiga, memoriini, doominod, poomist ja lauamängu. 6.-9.kl tegi erinevate keelte kohta viktoriini Kahootis. Need klassid tegid ka enda Mandala, iga õpilane joonistas ühe tüki tervikust. 9b. kl kirjutas teemant luuletusi, 7a. kl cinquain tüüpi luuletusi. (õp Kaja)

Tänan kõiki õpetajaid, kes saatsid kokkuvõtted sellest nädalast ja õpilasi, kes usinalt kaasa lõid.

Kaja Oja