fbpx

Otepäält pealinna maapäevale

Postitatud kategoorias:

Uudised

Viibisin 23-24. oktoobril Tallinnas, kus valmistusime novembri lõpus Riigikogus aset leidvaks Eesti Vabariigi juubelile pühendatud noorte maapäevaks. Arutasime üle Eesti kokku tulnud noortega teemade üle, mis seati paika juba suvel arvamusfestivalil.

Esimesel päeval kogunesime Riigikogu hoone ette. Järgnes kosutav lõunasöök ja tutvumisring õiguskantsleri büroos. Pidime endast rääkima kaks minutit. Seejärel jagunesime  laudkondade vahel, kus arutleti järgnevate teemade üle: keskkond, ühiskonna aktiivsus, haridus ning integratsioon ja sallivus. Ühiskonna aktiivsuse laudkonnas arutlesime, mida peaks tegema, et noored istuks vähem toas. Meil olid abiks ka mentorid, kes aitasid probleemi uuest vaatenurgast näha ning ideid sõnastada. Samuti külastas meid ETV „Suud puhtaks“ saate juht Urmas Vaino. Pärast kehakinnitust panime kirja mõtted, mida järgmisel päeval presidendile esitada.

Pärast varajast äratust Ehe hostelis kogunesime 24. oktoobril taas Toompeale. Ühise hommikusöögi järel suundusime taas õiguskantsleri büroosse, et oma arutlusteema kohta esitlus koostada. Kandsime oma mõtted president Kersti Kaljulaidile ette ja kuulasime tema tagasisidet. Oma mõtete ja presidendi tähelepanekute põhjal koostasime manifesti, mida teistele rühmadele esitlesime. Terviklikku manifesti läheme Heiki Nestori kutsel Riigikogule esitlema 28. novembril. Just siis tähistatakse 100 aasta möödumist ajutise maanõukogu ehk Maapäeva kõrgeimaks võimuks kuulutamisest Eestis.

Olen rahul, et mulle anti võimalus koos teiste noortega arutleda meile oluliste teemade üle. Sain anda väikese panuse noorte ühiskondliku aktiivsuse tõstmiseks ning osaleda ühel EV100 üritustest.

Mattias-Marek Maranik 9.b klassist