fbpx

Otepää Gümnaasiumis selgusid õppestipendiumid

Postitatud kategoorias:

Stipendiumid Uudised

Otepää Gümnaasiumis rakendus 2020. aastal õppestipendiumite maksmise kord õpilaste õpimotivatsiooni toetamiseks ning tublimate õppurite tunnustamiseks. Kooliperena oleme õnnelikud, et stipendiaatide arv on hakanud tõusma ning õpilaste motivatsioon väga häid tulemusi saavutada on tõusnud. Koolina oleme väga uhked, et saime määrata õppestipendiumi lausa 16 gümnaasiumiastme õpilasele, kellest 4 õpib 10. klassis, 8 õpib 11. klassis ja 4 õpib 12. klassis.

I poolaastal, ajavahemikus september- detsember 2021, saavutasid  head ja väga head õpitulemused (kursusehinnete keskmine 4,5-4,79) ning määrati õppestipendium 50 eurot kuus järgmistele õpilastele:

 1. Martin Mõttus
 2. Aleks Mägi
 3. Kirke Tamm
 4. Helis Hein
 5. Mikk-Martten Meema

I poolaastal, ajavahemikus september- detsember 2021, saavutasid  väga head õpitulemused (kursusehinnete keskmine vähemalt 4,8) ning määrati õppestipendium 70 eurot kuus järgmistele õpilastele:

 1. Kadi Vindi
 2. Lauri Leis
 3. Kelly-Bettan Kreek
 4. Janser-Jax Lang
 5. *** (ei soovi nime avaldada)
 6. Eliise Palmiste
 7. Andres Luik
 8. Kreete Kuusk
 9. Helen Hein
 10. Annabel Urm
 11. Uku Sau

Otepää Gümnaasium tänab õpilaste vanemaid laste toetamise eest haridusteel ning Otepää Vallavalitsust gümnaasiumiõpingute väärtustamise ja rahalise toetamise eest.

Maire Murumaa
direktor