fbpx

Otepää Gümnaasium tunnustab aasta õpetajaid

Postitatud kategoorias:

Uudised

Õpetaja Heivi Truu on mitmekülgne õpetaja, kelle põhimissiooniks on eesti rahvuskultuuri ja eestluse toetamine läbi ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse tundide. Õpetaja Heivi on projekti „Ajarännak“ eestvedaja, mille raames on koolipere saanud juba 3 aastal olla osaline kultuuriloo taaselustamisel läbi mitmekülgsete ja põnevate tegevuste. Õpetaja Heivi oskab õpilastes tekitada tahet uurida ja avastada ning suunab neid ise mõtlema ja järeldusi tegema. Õpetaja Heivi õpilased on maakonnas silma paistnud suurepäraste teadmistega olümpiaadidel ning oleme eriti uhked 2019/2020 õpilaste ajalooalaste uurimustööde võistlusel uurimistööde kategoorias Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, õpilase Kaur Kadaja 1. koha saavutuse üle. Õpetaja Heivi on oma töös põhjalik ning leiab erinevaid võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks- olgu selleks siis digivahendite kasutamine või „Tagasi kooli“ projekti raames erinevate valdkondade inimeste kaasamine õppetundidesse. Klassijuhatajana on õpetaja Heivi hooliv, iga õpilast märkav ning arvestav. Ainesektsiooni liikmena on õpetaja Heivi panustanud koolielu mitmekesistamisele. Tema teadmisi ja professionaalsust on kõrgelt välja toonud praktikal viibinud õpetajad. Õpetaja Heivi on tõeline õpetaja!

Õpetaja Kaidi Palmiste energiat jagub mitmele tegevusele- ta õpetab matemaatikat, toetab tuge vajavaid õpilasi, suunab lapsi klassijuhatajana, tegutseb ainesektsioonis ja esindab õpetajaid hoolekogus.
Õpetaja Kaidi on konkreetse väljaütlemisega, enesekindel ja heasoovlik. Oma põhjaliku loomusega on ta suureks abiks nii kooli dokumentide väljatöötamisel kui kollegiaalses tegevuses. Ta on õpetaja, kellega saab alati arvestada, kes on pühendunud ja õpilaste arengu toetamisele orienteeritud. Õpilastega töötades seab õpetaja Kaidi kindlad eesmärgid ning teeb õppijat toetavaid kokkuleppeid. Tema panus paistab silma nii mahajääjate tulemuste parenemises kui ka õpihimulisemate kõrgetes saavutustes maakonna olümpiaadidel.
Õpetaja Kaidi on iga kooliliiget arvestav õpetaja, kes teeb oma tööd hingega.

Õpetaja Eve Eljand on meie kooli muusikasammas! Ta on emotsionaalne, energiline, nõudlik, väärikas ja konkreetsust armastav õpetaja. Ta suudab muusikaga kõiki nakatada ja on kindlasti oma ala tulihingeline fanaatik. Oma töös ei lepi ta poole saavutusega vaid otsib alati lahendusi ja innustab rohkem pingutama. Ta on õpetaja, kes väärtustab teadmisi ja hindab kõrgelt oskust teadmisi igapäevaelus rakendada. Tema põhjaliku ja toetava töö tulemusena on meie kooli õpilased saavutanud kõrgeid tulemusi olümpiaadidel.
Õpetaja Eve on eeskuju, kes on oma tööle pühendunud. Peale töist koolipäeva jätkab õpetaja Eve kooridega mis kestavad hiliste õhtutundideni. Lisaks jätkub õpetaja Evel häid mõtteid ja energiat ainesektsiooni töös kaasalöömiseks. Õpetaja Eve on õpetaja, kes paneb hinged helisema!

Lapsevanemate märgatud ja tunnustamiseks esitatud

Õpetaja Pille Möll on uuendustele avatud klassijuhataja Otepää Gümnaasiumis. Tipptasemel õpetaja ning heasüdamlik inimene, kes innustab lapsi ja on hea koostööpartner lapsevanematele. Õpetaja Pille oskab luua turvalise, motiveeriva ja koostöise õpikeskkonna. Õpetaja Pille suunab õpilasi lahendusi otsima ja julgustab nõrgemaid. Tema õpilased on olnud tublid osalejad piirkondlikel olümpiaadidel. Ta on õpetajana veendunud, et iga õpilane vajab õnnestumiseks vaid pisikest tõuget. Lapsed armastavad õpetaja Pillet just tema lihtsa ja abivalmi oleku tõttu, vahepeal on ta ka ise krutskeid täis ja seepärast lapsed usaldavad teda. Tänu sellele, et Pille pole lasknud lapsemeelsusel endas kaotsi minna, ongi ta laste lemmikõpetaja!

Maire Murumaa
Otepää Gümnaasiumi direktor