fbpx

Otepää Gümnaasium tähistab

Postitatud kategoorias:

Uudised

„Aeg ei püsi paigal, aeg ei allu reeglitele. Aeg teeb ajalugu, aeg talletab mälestused.“ Selliste sõnadega algas Otepää Gümnaasiumi 110. sünnipäevale pühendatud kontsertaktus. 1907. aasta 3. oktoobril alustas Otepääl tööd esimene eestikeelne maagümnaasium Nuustaku Kooli Seltsi II järgu erakoolina.

Saja kümne aastaga on toimunud palju. Tänaseks on Otepää Gümnaasiumist saanud jätkusuutlik gümnaasium, kus saab kõrgel tasemel õppida, sportida, kooris laulda, rahvatantsuga tegeleda. Gümnasist saab valida üheksa mooduli vahel ja nii ise oma õpingute peremees olla.

Peaaegu ühele aadressile mahub peamaja, algklasside maja, spordihoone ja õpilaskodu. Lisaks jagab kooliga õue ka muusikakool. Otepää Gümnaasiumis õpib pea nelisada õpilast ja töötab 42 õpetajat.

Juubelisündmused on käinud juba mitmeid kuid. Otepää Gümnaasiumi pere on ühiselt metsa istutanud, matkanud, kooliümbrust lilledega ehtinud, tantsinud, laulnud, sportinud ja kaubelnud. Laupäeval ootame kokkutulekule kõiki vilistlasi ja endisi töötajaid.

Täna keskpäeval toimus kontsertaktus kooliperele ja külalistele. Tantsude ja laulude abil mõtiskleti kooli olemuse üle, otsiti koolipäeva toredamaid hetki, juureldi juurte üle. Kontsertaktuse juhid Liisi Ruuven ja Janno Puurits andsid mõista, kui suur roll on kanda ajal: „Aeg on selleks, et mõelda, mõtiskleda, meenutada, unustada, taaselustada möödunut.“ Otepää Gümnaasium on ajaga muutunud, kasvanud, arenenud. Muutuvas maailmas muutub ka kooli roll. Direktor Külle Viks toonitas, et koolil on kanda mitmeid rolle: „Meie siin kõik kokku oleme summa ajalukku läinud headest tegudest ja saavutustest, pidudest ja traditsioonidest, laulust ja tantsust, uhketest algatustest ja lahkest võõrustamisest. Kellegi jaoks oleme üks paljude seast ja keegi mõistab meid kui kohta edetabelis, osa jaoks oleme killuke Valgamaast ja osa jaoks naabrid, mõne jaoks oleme konkurendid, mõne jaoks eeskujud ja mõne jaoks kaasteelised.“

Sünnipäeva-ajale kohaselt jagas kool tänusõnu ja võttis vastu õnnitlusi. Fotod kontsertaktusest asuvad kooli Facebooki lehel.