fbpx

Meeldejääv õppepäev rabas

Postitatud kategoorias:

Uudised

On välja kujunenud õppekäigud, mida võetakse ette igal õppeaastal. Üks nendest on retk rabasse. Tavaliselt kevadeti, siis kui õitseb sookail ja soo on täis iseäralikku lõhna, võetakse 6. klassi õpilastega ette teekond Luhasohu või Meenikunno rabasse. See kevad tuli aga viirusega. Siiski kuldne sügis, mis kostitab süsimustade kuke- ja punapõsksete kuremarjadega, andis võimaluse minna rappa.

7. oktoobril käisid 7. klassi õpilased Meenikunna rabas. Raba programmi viisid läbi keskkonnahariduse spetsialistid Margit Turb ja Mari Kala. Programmi käigus tutvuti raba kui elukeskkonnaga, õpiti tundma liikide omavahelisi seoseid ja kohastumisi rabas hakkama saamiseks. Praktiliste tegevustena hinnati laukavee värvust ja mõõdeti selle temperatuuri, uuriti rabataimi ning võrreldi elurikkust rabas ja raba servas.

Täname juhendajaid, kes viisid läbi meeldejääva õppepäeva.

Loodusainete õpetaja
Mariana Naaber