fbpx

Koolieelne ettevalmistus Otepää Gümnaasiumis

Postitatud kategoorias:

Uudised

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2018. aasta septembris kooliteed alustavatele lastele alustavad õppetööd jaanuaris 2018. Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laekunud avalduse põhjal. Avalduste esitamise TÄHTAEG on 14. detsember 2017.

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab kõikide avalduse esitajatega ise ühendust avaldusel märgitud kontaktide abil.

Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel (õppetöö/blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!

Külle Viks

Otepää Gümnaasiumi direktor