fbpx

Jääaja jäljed Otepääl

Postitatud kategoorias:

Uudised

21. novembril külastasid Otepää Gümnaasiumi loodusmooduli õpilased pinnamoe kursuse raames Otepää looduskeskust. Seal võttis meid vastu keskkonnaameti spetsialist Margit Turb. Esmalt rääkis ta lähemalt Otepää kõrgustiku tekkest ja pinnavormidest, tuletades meelde, et see on liustikutekkeline ning selle kõrgeim tipp on Kuutsemägi (217 m). Seejärel vaatasid õpilased videot Ida-Virumaa maastikest, mis oli heaks näiteks liustikutekkelistest kui ka inimtekkelistest pinnavormidest.

Edasi tegutsesid õpilased rühmades, kus esimese ülesandena pidid nad ära tundma kohvris olevad eksponaadid, milleks olid erineva tekkega kivimid ja setted.  Kõige keerulisem oli määrata savi ja kõige lihtsam graniiti. Õpilastel oli ka võimalus vaadelda kolme settenäidist binokulaari all ja joonistada seda, mida nad nägid. Seejärel oli rühmadel ülesanne leida seintel olevate plakatite ja interaktiivse tahvli abil vastuseid küsimustele Otepää kõrgustikku katnud jää paksuse ja pinnavormide kohta.

Saime teada, et peamised pinnavormid, mis Otepää kõrgustikul asuvad, on mõhnad, moreenkünkad, moreentasandikud, sandurtasandikud ja jääjärvetasandikud.

Liisi Kukk ja õp Ülle Kümmel