fbpx

Võõrkeelte nädal

Postitatud kategoorias:

Uudised

20.-24. jaanuarini toimus koolis võõrkeelte nädal.
Kolme keele viktoriin oli kokkupandud Quizizz veebikeskkonnas. Osa võtsid kolmeliikmelised võistkonnad 7. -12. klassini. Kõige nutikamad ja kiiremad olid 9.b klass ja 12. klass.

Kolmapäeval toimus Spelling Bee võistlus. Parimad olid: 4. kl Ida Vahrušev, 5. kl Kaarel Künnapuu, 6. kl Ketlin Kampus, 7. kl Katriin Ostrak, 8. kl Tormi Klais, 11. kl Taavi Koppel. Kiidame kõiki osalejaid. Suur tänu Mihklile 12. klassist, kes oli suureks abiks võistluse läbiviimisel.

Vene keele tundides toimusid erinevad tegevused: 6.b kl viktoriin Venemaa kohta, 7. kl mõtles tähesalme, 8. kl tegi reklaamvoldikuid Lõuna-Eesti erinevate linnade kohta, 9. kl tegi plakatit ja õpiti uut sõnavara Eesti kirjanike kohta, 10. kl valmistas õppevahendi arvutiklassis ja 11. kl mõtles luuletuse. Kõiki valminud töid saab vaadata vene keele klassis.

Saksa keele tundides mängiti saksa keele sõnadega Musta Notsu mängu, kuulati saksakeelset muusikat ja loeti-tõlgiti laulusõnu ning tehti laulule uus refrään, prooviti võimalikult kiiresti öelda mõnesid kavalaid keelemurdjaid.

Inglise keele tundides toimusid viktoriinid 3.-12. klassini inglise keelt rääkivate maade kohta. 4. kl õpib veel dramatiseeringut „Kolme karu“ muinasjutu järgi. 5. kl õppis rühmatööna jutustama erinevaid tuntuid muinasjutte.  4. ja 7. klass otsis infot riikide kohta, kus on emakeeleks inglise keel.

Liisu Kojus tegi oma loovtöö raames ühisürituse saalis 3. ja 4. klassidele ja sisustas nendes klassides ühe inglise keele tunni.

Võõrkeelte õpetajad