fbpx

Võõrkeelte nädal

Postitatud kategoorias:

Uudised

24.- 28. jaanuaril viidi koolis läbi erinevaid tegevusi võõrkeelte tundides. Igal päeval kõlas 1. ja 2. vahetunni ajal võõrkeelne muusika.

INGLISE KEEL

Teisipäeval toimus Spelling Bee võitlus 4.-6. kl õpilastele.

 Parimad 4. kl olid Mattias Kiiver, Mette Marii Orussaar, Katariina Käis.

5. kl Jakob Pirnipuu ja Lily Pajumägi.

6. kl Laura Pirnipuu, Lisete Liivamägi, Sten Hiir. Kiidame kõiki osavõtjaid julguse eest! Suur tänu Mikk- Martin Meemale, kes aitas läbi viia seda üritust.

Kolmapäeval võistlesid 9.- 12. kl võistkonnad Kahootis. Vastata tuli inglise-, saksa- ja vene keelsetele küsimustele. Kõige kiirem ja nutikam oli 9.b klassi võistkond kooseisus Hanna Loore Kukk, Katriin Ostrak, Karl Silmere

Neljapäeval tegid Kahooti 7.-8. klasside õpilased. Selle võistluse võitis 8.b klass, koosseisus Katarina Kivimäe, Lisanna Lubi, Riona Andra Reigo. Kiidame kõiki võistkondi osavõtu eest!

8. klassides ning gümnaasiumi klassides tegime Kahoote: Ühendkuningriikide vaatamisväärsused (The Globe Theatre, Westminster Abbey, The Tower of London etc.) ja kuulsad inimesed (W. Churchill, M.Thatcher, J.K.Rowling, K.Knightley etc.) ning selgitasime välja ka parimad raskete sõnade kirjutajad (exaggerate; handkerchief, diarrhea etc.). Gümnaasiumi klassid kirjutasid 11-sõna luuletust. 8. klassid mängisid Aliast.
3. klassiga sai tehtud ristsõnu, millest hiljem koostatakse kogumik Tera keskkonda.
7.a tegi plakateid teemal “My favourite sport”.
10. klass kirjutas luuletusi, mille teema said nad ise valida. Samuti said nad valida luuletuse stiili (kas lõpud riimuvad või esimesed tähed moodustavad sõna).

4. kl õpilased õppisid dramatiseeringu „Goldilocks and Three Bears“.

6.a õpilased koostasid tundides ja kandsid ette esitlused erinevatest festivalidest maailmas ning koostasid üheteistkümne sõna luuletusi

7.b ja 9. klassid kirjutasid 11-sõna luuletusi.

VENE KEEL

6.ab – Quizziz.com viktoriin.
7. – 10. klass kirjutas ja illustreeris luuletusi (luuletuse teemaks oli vastavalt hetkel läbitav teema)
7.ab – Luuletus (Teema: Meie kool).
1. kirjuta üksteise alla 7 nimisõna mitmuses
2. kirjuta iga nimisõna ette sisult ja vormilt sobiv omadussõna
3. kirjuta omadussõna ja nimisõna järele sisult sobiv tegusõna mineviku ajavormis
8.ab – Luuletus (Teema: Meie pere ja kool)
Kirjuta luuletus – eesnime esitäht on iga rea sõna algustäht.
9.ab klass – Kirjuta luuletus CINQUAIN /sinkuein/. Teema: Техника
Omapärane salm, kus ei pea olema riimumist. Luuletus koosneb 5 reast ja 11 sõnast
10. klass – Luuletus (Teema: Tehnika)
11. klass – АЛИАС – Sõnade seletus – iga õpilane sai ühe sõna ja püüdis seda teiste sõnadega selgitada – teised püüdsid arvata, mis sõnaga tegemist.

SAKSA KEEL

Võõrkeelte nädalal sai iga saksa keele rühm osaleda erinevate ülesannetega.

6. klassidele toimus jaamades õppimine, mida viisid läbi 10. ja 11. klasside õpilased.

Muusikakooli kahel korrusel ootasid võistkondi erinevad ülesanded saksa keele ja maa kohta, näiteks tunne Saksamaa kaarti, koosta dialoog, leia sõna- ja pildipaare, tunne nädalapäevi, sõnauss, pööra tegusõnu.

Pingelises võistluses saavutas I koha võistkond Schnappi – Kärt Lubi ja Marten Paavo, kes said 59 punktist 55,5 punkti. II ja III koht läksid jagamisele. Kuna võiskond Ich bin Kenneth oli üheliikmeline, siis tuleb tunnustada Kenneth Kamla siiski II koha vääriliseks ja võistkond Estland koosseisus Heili Kann ja Lisandra Loigu III koha saajateks.

8.b, 10. ja 11. klassi saksa keele õppijad käisid kokkamas. Küpsetati Austria päritolu rebitavat pannkooki Kaiserschmarrn. Kuigi kõik rühmad tegid ühe ja sama retsepti järgi, olid eriti maitsvad 11. klassi pannkoogid, mille valmistamisel kasutati mahemune. Parim kokk oli samuti 11. klassi õpilane Carl-Andre Wulff. Lisaks kokkajatele endile aitasid degusteerida õpetajad Ave ja Ly, klassijuhatajad Marika ja Ene ning raamatukoguhoidja Kadri. Samuti valmivad nendes rühmades esitlused ja kokkuvõtted kokkamisest (esitlust vt siit).

Teistes saksa keele rühmades valmisid plakatid saksa keele ja meelega seotud teemadel. 6. klass tegi plakateid Eesti ja saksakeelt kõnelevate riikide kohta. 7. klass valis riiete ja toitude teemad. 9. klass otsis oma Saksamaa pilti ning tüüpilist sakslast. Pärast tuli oma plakatit teistele tutvustada.

Tänan südamest kõiki saksa keele õppijaid. Sellist innukust ja tegutsemislusti oli rõõm näha ning kogeda ja selle käigus toimus õppimine linnulennult.

Võõrkeelte õpetajad