fbpx

Stardipauk koolilõpueksamitele

Postitatud kategoorias:

Uudised

22. aprillil algas abiturientide lõpueksamite periood eesti keele riigieksamiga. Kuuetunnise ajude ragistamise vältel pidid meie kooli 25 potentsiaalset lõpetajat oma mõtteid väljendama ja analüüsioskust näitama 4 erinevas teemavaldkonnas.

Kõige rohkem (15 noort) arutleti selle üle, milliseid kahjulikke kõrvalmõjusid toob tehnika areng kaasa tänapäeva inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele. Kaheksa abiturienti analüüsis Eestimaa kitsaskohti ja pakkus välja võimalusi, kuidas noor põlvkond saaks aidata neid probleeme lahendada.

Kirjandusteemat pidas südamelähedaseks vaid üks õpilane, arutledes selle üle, kas kirjaniku eluloo tundmine on tema teoste mõistmise seisukohalt vajalik. Ka kunstiteemat söandas valida üks abiturient, kes juurdles selle üle, kas avalikus ruumis eksponeeritud kunsti on vaja ja kuidas see inimesi mõjutab.

Lisaks kirjandile sisaldab eksamitöö ka samadel teemadel lugemisülesandeid. Kaasaegne eesti keele riigieksam nõuab kirjutajalt laia silmaringi, suurt lugemust ja analüüsioskust. See on oskus kasutada kõikides õppeainetes omandatud teadmisi.

Marika Paavo, abiturientide emakeeleõpetaja