fbpx

Robotid tundides

Postitatud kategoorias:

Uudised

12-14. oktoobril oli Otepää Gümnaasiumi I kooliastme õppuritel võimalus tutvuda robootika ja robotitega ning nende kasutamisega õppetegevuses. Bee-bot mesilasrobotid külastasid esimeste klasside õppureid, et koos õppida numbreid ja tähti põnevate ristsõna lahendamiseks.

Vanemate klasside õppurid tutvusid WeDo2 komplektiga. Teemaks oli roboti programmeerimine vastavalt tekstülesannetele, kus pidi programmeerimise abil kontrollima oma vastuseid ehk õpilased said teada, kuidas robot korrutab ja liidab.

Käed külge lahendus pakkus õpilastele palju avastamisrõõmu ja suurendas uudishimu robootika vastu, tugevdas meeskonnatöö ja koostöö oskust.

Sellise tunniteema lõimumisega omandab õpilane teadmisi programmeerimisest, alustades kergematest ülesannetest, liikudes järjest raskemate loominguliste ülesanneteni, arvestades õppuri individuaalsusega.

Tänan kõiki klassijuhatajaid, kes lubasid roboteid oma tunniteemas kasutada ning olid abiks tunni läbiviimisel.

Mõnusat sügist

Terje Tammekivi
OG robootikaringi juhendaja