fbpx

Pikapäevarühmade tööst 2021/2022. õppeaastal

Postitatud kategoorias:

Uudised

Pikapäevarühmad alustavad tööd 6. septembrist, samast päevast alates pakub kooli toitlustaja ka pikapäevatoitu. Toitlustaja andmed on kooli kodulehel.
Avalduste blanketid asuvad siin: pikapäevarühma avaldus (.pdf) (.doc) ja pikapäevatoidu avaldus (.pdf) (.doc).
Pikapäevatoidu avaldused esitada otse kooli toitlustajale otepaa@dussmann.ee.
Pikapäevarühmad moodustab direktor käskkirjaga lastevanemate avalduste alusel.
Pikapäevarühma arvamise avalduste esitamise tähtaeg on 3. september 2021.
Pikapäevarühma avalduse saab täita koolis või saata (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna) kooli.
Pikapäevarühma õpetaja on Ene Must.
Õpetaja Ene Mustaga saab ühendust e-posti aadressil ene_m@nuustaku.edu.ee ja alates septembrist pikapäevarühma telefonil 5361 7143.