fbpx

Otepää Gümnaasium ootab uusi õpilasi 10. klassi!

Postitatud kategoorias:

Uudised

Vastuvõtuinfo:

Otepää Gümnaasiumi 10. klassi on oodatud õpilased, kes on omandanud põhihariduse ja kelle põhikooli lõputunnistusel on vähemalt rahuldavad aastahinded. Sisseastumiskatseid ei ole.
Mais toimuvad sisseastujatele infopäevad, millest Otepää Gümnaasium teavitab kodulehe kaudu hiljemalt 30. aprillil, koos infopäevale registreerimise lingiga.
Kümnendasse klassi sisseastumise avaldused esitada hiljemalt 2. juuliks 2021 kooli kantseleisse või edastada digitaalselt allkirjastatult aadressil: kool@nuustaku.edu.ee.
Avaldusega koos palume esitada isikut tõendav dokument, lõputunnistus koos hinnetelehega, tervisekaart ja dokumendi foto. Kool aktsepteerib dokumentide digitaalseid koopiaid.
Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus korraldada augustis täiendav vastuvõtt.

Õppimisvõimalused:

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb  Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida vähemalt 96 kursust.  Meie koolis toimub moodulõpe, mille raames jagunevad kursused järgnevalt:

  • üldmooduli kursused- kohustuslikud riiklikud ja kooli õppeainete kursused
  • valdkonnamoodulite kursused – kool pakub valiku neljas valdkonnas:

Loodus ja tervis
Majandus ja ühiskond
Teadus ja tehnoloogia
Kultuur ja kunstid

  • valikainete mooduli kursused- õppija individuaalsetest võimetest ja huvidest valitud kursused

Moodulõppe sisuinfo leitav alates 26.04.2021 kooli kodulehel!