fbpx

Muusikaõpetuse olümpiaad

Postitatud kategoorias:

Uudised

Laupäeval, 15. veebruaril toimus Otepääl muusikaõpetuse olümpiaadi piirkondlik voor. Olümpiaad toimub üle ühe aasta ja seekordne oli järjekorras juba kümnes. Võisteldakse kahes vanuserühmas: põhikool (12–15 a) ja gümnaasium (16–19 a).

Lisaks soololaulu, omaloomingulise teose ja rütmiharjutuse esitamisele tuli näidata ka oma solfedžeerimise ehk noodist laulmise oskust. Selleks kõigeks peab jaguma piisavalt närvi, sest esineda tuleb avalikult publiku ees. Gümnaasiumiastme võistlejad pidid komisjonile hindamiseks esitama ka muusikaetenduse või kontserdi retsensiooni.

Olümpiaadi kirjalikus osas hinnati muusikažanrite tundmist; teadmisi laulupidude ajaloost, dirigentidest ja kavas olnud lauludest; ülevaate omamist Eesti ja maailma muusikaliteratuurist ning eri ajastute heliloojatega kursis olekut.

Meie kooli tublid:
I koht Eliise Palmiste 9.a kl (põhikooli arvestuses)
II koht Karl Silmere 7.b kl (põhikooli arvestuses)

I koht Liisabet Urm 11. kl (gümnaasiumi arvestuses)

Need tublid õpilased kaitsevad Valgamaa ja eelkõige Otepää Gümnaasiumi au 27. ja 28. märtsil Tallinnas, kus toimub muusikaolümpiaadi vabariiklik lõppvoor.

Kiitus meie musikaalsetele „kümnevõistlejatele“!

Eve Eljand, muusikaõpetaja