fbpx

Minu veekasutus

Postitatud kategoorias:

Üritused Uudised

Reedel, 22. märtsil oli rahvusvaheline veepäev. Selle raames pakkus Keskkonnaamet Valgamaa üldhariduskoolidele 45-minutilist aktiivõppeprogrammi „Minu veekasutus“. Otepää Gümnaasiumis oli programmi läbiviijaks keskkonnateadlikkuse spetsialist Margit Turb, kes aitas 5.-7. klassi õpilastel mõista puhta vee olulisust meie elus, kuidas meie praegused vee tarbimisharjumused mõjutavad meie võimalust tulevikus puhast vett tarbida, kuidas saaks säästlikumalt vett tarbida ning rääkis meile veekuludest, millele me igapäevaselt tähelepanu ei pööra.

2024. aasta veepäeva teemaks oli „Vesi rahu jaoks“. Kuna kliimamuutuste mõjud suurenevad ja elanikkond kasvab, on oluline teha rahvusvahelist koostööd vee kui kõige väärtuslikuma ressursi kaitsmise ja säilitamise nimel. Vesi võib olla nii rahu looja kui ka konfliktide põhjus, eriti olukordades, kus vett on vähe või see on saastunud.

Eestlastena oleme õnnelikud, et meil on privileeg kasutada puhta vee ressursse, mis paiknevad Eesti Vabariigi territooriumil. Siiski ei tohi unustada, et veeprobleemid ei tunne riigipiire ning seetõttu on vaja teha koostööd nii piirkondlikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, et tagada puhta veega varustamine kõigile. Üle 3 miljardi inimese vee kasutamise võimalus sõltub naaberriigi otsustest ning umbes pooled maailma elanikkonnast kogevad vähemalt osa aastast tõsist veepuudust. Seega veealane koostöö on oluline ja aitab tasakaalustada kõigi veevajadusi ja aidata maailma stabiliseerida. Veeprobleemide lahendamiseks ja veekasutuse jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline, et igaüks meist panustaks oma osa.

Selle raames kutsume kõiki üheskoos üles astuma samme veekasutuse jätkusuutlikkuse suunas ning ühinema veekaitse ja -säästmise algatustega. Koos saame luua parema tuleviku, kus puhas vesi on kättesaadav kõigile ning veega seotud konfliktid on vähenenud.

Keskkonnateemaline töötuba oli inspireeriv ja hariv kogemus, mis innustas osalejaid tegutsema keskkonnasäästlikuma tuleviku nimel.