fbpx

Euroopa Keeltepäev 2019 Otepää Gümnaasiumis

Postitatud kategoorias:

Uudised

Euroopa Nõukogu algatusel tähistatakse 2001. aastast alates iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva. Sel päeval kutsutakse kõiki Euroopa elanikke üles õppima keeli ning tunnustama ja hindama Euroopa kultuurilist rikkust.

Meie koolis algas päev raadioviktoriiniga kõikidele klassidele. Silmaringi laiendavad lõbusad küsimused koostas õpetaja Ene Vister. Kolmel vahetunnil sai kuulata muusikat Euroopa riikide keeltes. Muusika valis 10. kl õpilane Markus Mõttus. Keeleklassis said 7. ja 8.kl õpilased teha keeleteemalist veebiviktoriini. 4. kl õpilased joonistasid plakatid loomade häältest erinevates keeltes. Kõigil oli võimalus külastada Euroopa keeltepäeva kodulehte ja teha seal huvitavaid ülesandeid.

Vene keele tundides 6.b klass joonistas tähepilti, 7. klass kuulas erinevates keeltes sõna “emakeel” ja tegi plakati, 9. klass kordas üle Euroopas räägitavad keeled, 10. klass kirjutas/joonistas loosiga saadud vene vanasõna tõlkega eesti keelde, 11. klass kirjutas/joonistas, kuidas said aru vene fraseologismist. Valminuid töid on võimalik näha 3. korruse koridorides.

Võõrkeelte ainesektsioon