fbpx

Võõrkeeltenädal

Postitatud kategoorias:

Uudised

25.-29. jaanuaril toimus koolis võõrkeeltenädal. Nädala jooksul oli kolmel esimesel vahetunnil kuulda erinevates keeltes laule. Täname huvijuti ja õpilasomavalitsust!

Spelling Bee võistlus 4.-9.kl õpilastele oli ainus ühisüritus, teised tegevused toimusid klassides tundide ajal.

Spelling Bee võistlusest võttis osa 25 õpilast, suurem osa 4.-5. klassist. Tublimad olid Jakob Pirnipuu, Lily Pajumägi, Matis Mändmets, Lisete Liivamägi, Ida Vahrušev, Laura Pirnipuu, Katriin Ostrak, Liis Lattik, Tormi Klais. Kiidame kõiki osavõtu eest.

3.-4. klassi õpilased alustasid dramatiseeringute õppimist inglise keeles, „Naeris“ ja „Kuldkihar ja kolm karu“. Nendes klassides viis Randar Daniel läbi oma loovtöö praktilise osa „Mängude õpituba“.

5.b klass tõlkis „Ötzy the Iceman“ teksti ja teeb kunstiõpetuse tunnis pildi juurde. 6.b klass otsis Internetist inglise keelseid eesti vanasõnu ja illustreeris Canva keskkonnas. 8. klassid valmistasid plakatid Ameerika kohta, lisaks teadmiste kontroll Kahootis.

12. klassi õpilased, kes on inglise keelt ja sellega seonduvat õppinud 5. klassist alates, võiksid selle keele ja ka kultuuri kohta teada nii mõndagi. Seetõttu oli nende Võõrkeeltenädala tegevuseks Kahoot-mäng erinevate inglise keelt puudutavate küsimustega. Näiteks, kas teie teate, missugune on ingliskeelses vestluses enimkasutatav sõna või mitu x-tähega algavat sõna on inglise keeles? Ilmselt ei tea, ega teadnud ka 12. klasside õpilased, kuid seda põnevam oligi oodata uut küsimust ning panna pea tööle, missugune vastusevariant on õige. Kõik uued faktid veel sel korral meelde ei jäänud, kindlasti meenutatakse aga teadmist, et USAs ei olegi ametlikku riigikeelt, et inglise keelde lisandub üks uus sõna iga kahe tunni järel ja et 2020. aasta Aasta Sõna tiitel kuulub vähemalt inglise keeles sõnale “Quarantine” ehk “karantiin”. Seega võib öelda, et uusi teadmisi saab koguda ka siis, kui oled juba pikalt millegagi tegelenud või õppinud.

Inglise keele õpetajad Anneli Vetka ja Kaja Oja

Vene keele kõik tegevused toimusid ainetundides.

Kuuendikud moodustasid võistkonnad ja lahendasid Quizizz-e keskkonnas viktoriiniküsimusi Venemaa kohta.

I koht – Ralf, Tristan, Art , Egert       
II koht – Richard, Ragnar, Jasper       
III koht –  samapalju punkte said kolm võistkonda:
1. Rahe, Dagmar, Loore, Lisandra, Kadi, Kertu                                                      
2. Merili, Anett 
3. Rihanna, Lisell, Jaanika, Anni, Kristelle      

Seitsmendikud otsisid 5 minuti jooksul sõnastikust tõlkeid. Kõige rohkem ja õigesti kirjutatud sõnu leidsid:
I koht – Rivo, Simmo, Katariina 7. b klassist
II koht – Kadri, Elerin, Agnes, Kaisa 7. a klassist
III koht – Stiina, Gretely, Kaspar 7. b klassist

7. ja 8. klass osales viktoriinis, mis toimus Quizizz-e keskkonnas
I koht  – Randar, Steven, Rauno, Henri, Tobias     8. klass 
II koht – Maria Liisa, Marlen, Sandra, Änni           8. klass 
Sten-Erik, Kaspar, Aleksander, Mihkel 7. klass
III koht – Katriin, Mia Maria, Marlen, Hanna-Loore, Brenda    8. klass
Enrico, Olle, Andero, Remi, Mark Luca                     8. klass              

8.ab – Tegi ainetunni põhiselt venekeelse infootsingu ja tutvustuse ühe Eesti linna kohta.
9. ab – infootsing ühe loosiga tõmmatud Eesti kirjaniku kohta+ plakati kokkupanek ja esitlus.
10. klass – venekeelse luuletuse kirjutamine ja illustreerimine, kus iga rea esitäheks oli tema enda eesnimi.
11. klass – valis ühe lühikese multika või saate, koostas ise venekeelse teksti ja luges oma teksti peale.

Tänan kõiki vene keele õppijaid!
Vene keele õpetaja Ene Vister

Saksa keele tutvustamiseks toimusid 5.ab klassile kaks tundi, kus räägiti saksa kultuurist, maast ja keelest. Tunni lõpus toimus viktoriin saksa firmade kohta, mille tulemused võis igaüks ära saata ja nii ka vabariiklikele auhindadele kandideerida.

6.ab klassile viisid 11. klassi õpilased läbi ürituse Stationen lernen/õppimine keskustes. Kokku tuli kuues jaamas võistkonnaga lahendada põnevaid keeleülesandeid, mida kontrollisid 11.klassi õpilased. Tihedas konkurentsis tuli võitjaks võistkond SCHNAPPI, kooseisus Linda Silmere ja Hugo Luts, kes kogusid 53 punkti 58st võimalikust. II kohale tuli tiim LEUTEKirke Karus ja Lisanna Tähisma 46 punktiga. Ainult kaks punkti jäi maha tiim DRACHESimeon Kümmel ja Robert Sebastian Heinsar. Õpilastele meeldis selline õppimisviis väga ja kavatseme seda ka kevadel korrata.

Terve nädala jooksul võis koolimajas näha ringiliikuvaid õpilasi nina telefonis, sest toimus ka Scrabble sõnademängu võistlus. Koolisisese võistluse parimad klasside kaupa on:
6.a Kirke Karus – 309 punkti
6.b Linda Silmere – 314 p
7.b Patrick Prunsvelt – 234
8.ab Karl Silmere – 312
9.ab Martin Mõttus – 339
10. kl Eliise Palmiste – 350
11. kl Airiin Pikk – 355

Vabariiklik  võistlus kestab 9. maini, nii et kõigil on veel võimalus oma tulemust parandada!

8.ab klassis vaatasime filmi Good bye, Lenin! Enne filmi vaatamist andis õpetaja ülevaate 90ndatest aastatest ja pärast toimus arutelu.

Koolimaja II korrusel on välja pandud ka 6.klassi õpilaste tähestikutööd ja 10. klassi etwinning projekti “Keel suhu lusti ja rõõmuga” seni tehtud ülesanded. Jaanurikuu teemaks on meem. Seni oleme tutvustanud oma kooli plakatil, mõistekaardil Otepääd ja selle lähiümbrust. Detsembris koostasime fotodest advendikalendri.

Saksa keele õpetaja Eve Gross