27.09
18:00

Lastevanemate üldkoosolek

Olete oodatud lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 27.09.2023 kell 18.00 kooli aulas.

Päevakord:

  1. Ülevaade toitlustamise korraldusest ja koolitoidust
  2. Ülevaade hoolekogu tegevusest ning uute liikmete valimise eelinfo
  3. Riiklike rahuloluküsitluste tulemused 2023
  4. Koolielu 2023/2024 õppeaastal
  5. Jooksvad küsimused

Kohtumiseni!

Maire Murumaa
direktor