fbpx

Põhimõtted COVID-19 riskide maandamiseks

Postitatud kategoorias:

Uudised

Head õpilased, vanemad, kolleegid!

Uus õppeaasta on sujuvalt alanud kuid kevadisele kogemusele tuginedes peame olema valmis kiiresti oma tegevust ümber korraldama! Toome siinkohal välja üldised põhimõtted:

  • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
  • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
  • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. 
  • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
  • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt kooliõde ja juhtkonda (direktorit või õppejuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
  • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema.
  • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
  • Õpilased, kelle klassis on diagnoositud COVID-19 viirusekandja ning viirusekandjaga lähikontaktis olnud inimesed, jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks.  Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida tervist.
  • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Täpsemad tegutsemisjuhised edastab kool. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet.
  • COVID-19 diagnoosi juhtumist koolis teavitab juhtunust kooli direktor selle klassi või rühma õpilasi, nende vanemaid või seaduslikke esindajaid ja töötajaid ning otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Muudatustest teavitatakse Stuudiumis.
  • Haigusjuhtude korral piirkonnas või koolis lubatakse koolimajja ainult koolis õppivad õpilased ja kooli töötajad.
  • Võimalusel väldime ülekoolilisi suuremaid üritusi ning iga ürituse korraldamisel jälgime hetkeolukorda ja rakendame vajalikke meetmeid.
  • Õppetööga seotud väljasõidud (õppekäik, osalemine võistlustel jne) toimuvad ainult lapsevanematega kooskõlastatult.
  • Vajaduse tekkides läheb kool üle distantsõppele.
  • Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida riikidesse, kus on kõrge haiguskordaja. Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
  • Muutustest õppetöös antakse teada Stuudiumi vahendusel.