fbpx

Otepää Gümnaasium tunnustab gümnaasiumiõpilasi õppestipendiumiga

Postitatud kategoorias:

Stipendiumid Uudised

Otepää Gümnaasium jagas esmakordselt õppestipendiume gümnaasiumiastmes õppivatele tublidele noortele. Otepää valla toel loodud stipendiumi eesmärgiks on motiveerida õppijaid saavutama paremaid õpitulemusi ning väärtustama piirkondlikku gümnaasiumiharidust.
Õppestipendiumi statuudi kohaselt makstakse õppestipendiumi välja kaks korda aastas: jaanuaris I poolaasta (september- detsember) ning juunis II poolaasta (jaanuar- mai) kursusehinnete keskmiste tulemuste eest.

Stipendiumi suuruseks väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine vähemalt 4,8) korral on 70 eurot kuus, heade ja väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine 4,5- 4,79) korral 50 eurot kuus.

Esmakordsele õppestipendiumile esitasid taotluse 13 gümnasisti, kellest 6 olid 10. klassi õpilased ja 7 olid 11. klassi õpilased. Noormehi oli stipendiaatide hulgas 5 ja neide 8. Väga heade tulemuste eest said kõrgema stipendiumi 6 õpilast ning tavamääraga stipendiumi 7 õpilast. Perioodi eest september- detsember 2020 maksti jaanuaris välja stipendiume kokku 3080 euro eest. Kuna stipendiumile ei rakendu tulumaks, saavad õpilased stipendiumi kätte täies ulatuses. Lisaks ei arvestata stipendiumi määramisel õpilase elukohajärgset sissekirjutust. Ühe õppeaasta õppestipendiumi eelarvefondina on arvestatud 7000 eurot.

Otepää Gümnaasium tunnustab  I poolaastal õppestipendiumiga väga heade õpitulemuste eest järgnevaid õpilasi:

Helis Hein
Kreete Kuusk
Andres Luik
Eliise Palmiste
Uku Sau
Annabel Urm

Otepää Gümnaasium tunnustab I poolaastal õppestipendiumiga heade ja  väga heade õpitulemuste eest järgnevaid õpilasi:

Helen Hein
Kristjan Kattai
*** (ei soovi nime avalikustada)
Mikk- Martten Meema
*** (ei soovi nime avalikustada)
Laura Terandi
Robin Värk

Koolina oleme ääretult uhked oma õpilaste üle! Loodame, et õppestipendium motiveerib veel enam pingutama ja haridust väärtustama.

Oleme väga tänulikud Otepää vallavalitsusele, kelle toel stipendium on ellu kutsutud! Aitäh, et aitasite meie unistuse õppestipendiumist realiseerida ja peate oluliseks hea hariduse omandamist siinsamas Otepääl!

Maire Murumaa
direktor