fbpx

Otepää Gümnaasium liitus TORE projektiga

Postitatud kategoorias:

Uudised
TORE, KUI KOOLIS ON TORE!

TORE ehk Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jõudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud paljudesse üldhariduskoolidesse ja kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiõpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline võrgustik.

TORE eesmärgiks on toetada õpilast igapäevaselt, arendada õpilase suhtlemisoskust ja -julgust, õpetada tundma ja kontrollima oma tundemaailma, kujundada eneseväljendusoskust, toetada eluterveid väärtusi, aidata olla parem sõber ja klassikaaslane.

Otepää Gümnaasium ühines 2018/2019. õppeaastal TORE projektiga. Koolitustel osalevad  3 õpilast ja 2 juhendajat, kes pärast koolitusprogrammi läbimist hakkavad koolis levitama inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi ning laiendavad koolis oma meeskonda.

Oleme TOREdad!

Katrin Urke, sotsiaalpedagoog