fbpx

Õppetöö korraldus alates 03.05.2021

Postitatud kategoorias:

Uudised

Tuginedes Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates järgmisest nädalast (3.05.2021) koolimajas kontaktõpe 1.-4. klasside õpilastele, HEV õpilastele ning 9. ja 12. klasside õpilastele.

Lähtudes HTMi juhisest viiruse leviku ennetamiseks on osadele klassidele määratud uued koduklassid. Täpsem info klassijuhatajatelt. Koolihoones on kohustus kanda kaitsemaski (va alla 12- aastased õpilased). Klassiruumides on õpilastele tagatud kätepesu võimalus, kaitsemaskid ja desovahendid. 1.-4. klasside õpilastele tagatakse osalemine pikapäevarühmas. Palume kõigil jälgida tervist ning võimalike haigusnähtude ilmnemisel jääda kodusele ravile.
Viiruse leviku ennetusmeetmena palume lapsevanematel koolimajja mitte siseneda vaid oodata oma last õuealal.

5.-8. klassidel ning 10. ja 11. klassil jätkub õppetöö esialgu distantsõppel. Muudatustest õppekorralduses jagame Stuudiumi vahendusel!

Püsigem terved!

Maire Murumaa
direktor