fbpx

Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Postitatud kategoorias:

Uudised

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2019. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2019
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras tähtajaks koolile laekunud avalduste alusel.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 9. jaanuar 2019 kell 13.00.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantselei lahtiolekuaegadel kantseleisse.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/blanketid”). 

Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste.

Külle Viks
Otepää Gümnaasiumi direktor