fbpx

Kodanikuks olemine ja kasvamine – ühe päeva lugu

Postitatud kategoorias:

Uudised

Kodanikuks olemine on roll, mille peale igapäevaselt ehk ei mõtlegi. Selle rolli üle mõtiskletakse siis, kui ühiskond selle järele mingil moel küsib, või siis, kui on õige aeg.
Kodanikupäevast paremat päeva kodanikurollist rääkimiseks pole.
Otepää Gümnaasiumi sotsiaalainete õpetajad on kodanikupäeva kõigi selle tähendustega ikka püüdnud au sees hoida, läbi aastate on korraldatud erinevaid sündmusi, lähenetud kodanikurollile nii kaugemalt kui lähemalt.

Käesoleva aasta 26.november tõi Otepää Gümnaasiumisse kodanikupäeva kolmes erinevas formaadis. Kõige nooremad (1.-4. klasside õpilased) jagunesid erinevateks ühiskonnagruppideks, ja püüdsid elule Eestis vaadata läbi erinevate silmade – otsustati, et kõik tööd ja rollid ühiskonnas on vajalikud, anti neile lastest lähtuv tähendus ja arutleti selle üle, mis juhtuks, kui ühte või teist nendest meie ühiskonnas ühtäkki poleks. Laste mõtted vormusid plakatiteks ja postriteks, nendest sai kokku vahva väljapanek algklasside õppekorpuses. Päev andis võimalusi meeskonnatööks ja teistmoodi õppimiseks.

5.-7. klasside õpilased kohtusid kodukandi ettevõtlike ja tegusate inimestega, veetsid nendega koos ühe mõnusa hommikupooliku KAHURi- (Kasuta ja Uuri) formaadis. Õpilaste ette jõudsid meie kooli vilistlane, tänane üliõpilane ja aktiivne poliitik Laura Danilas, samuti meie kooli endised õpilased Silver Rõõmussaar, Siim Kalda, Jorma Riivald, Merilin Kirbits, ning suure spordiasja vedaja Jaak Mae. Õpilased ja nende juhendajad said kuulata nende tegusate inimeste lugu ja eluks vajalikke näpunäiteid, ning kanda see kohtumine postri kujul paberile.

Kõige vanemad meie õpilaskonnast, 8.-12. klasside õpilased said aga lähenevate parlamendivalimiste valguses osa Otepää Gümnaasiumi teadliku valija päevast, mis järjekorras oli juba teine – esimene selline päev toimus 2014. aasta kodanikupäeval.
Kutse tulla meie kooli õpilastele oma erakonna seisukohti, mõtteid ja püüdlusi rääkima võtsid vastu 6 erakonna esindajad: EKRE, Eesti Reformierakond, Isamaa, erakond Eesti200, Eesti Keskerakond ja erakond Eestimaa Rohelised. See päev vajab kindlasti eraldi lugu. Kui püüda natukenegi üldistada, siis tänastel parlamenti pürgijatel on südamel tuleviku-Eesti, kõik see, mis tagab jätkusuutliku elu kõigis Eesti piirkondades, samuti jätkusuutliku majanduse, mis pole eesmärk omaette, vaid iga elaniku heaolu garantii. Väideldi ka selle üle, kas riik saab olla „roheline“ ja „mahe“, aga samaaegselt mitmekesise majandusega ja asjakohase taristuga. Julgelt läheneti sellele, milline võiks olla ja peaks olema suur plaan Eesti jaoks, et Eesti oleks igaühemaa, et igal meie seast oleks selles riigis hea. Tähtis on aimata tulevikku, ja tegutseda selle nimel täna, luua haridussüsteem, mis viib selleni, et Eesti riik ja kodanik on globaliseeruvas maailmas särav, usaldusväärne, kultuurne ja ettevõtlik.  Meie kooli noori kõnetasid enam erakondade maksupoliitika ja keskkonnapoliitika, samuti arutlused selle üle, kas kõrgharidus peaks olema tasuline või mitte.
Teadliku valija päev lõppes varivalimistega, mille sellel korral võitis Eesti Reformierakond Hanno Pevkuri isikus, kohe reformierakonna kandadel püsis erakond Eesti200 erakonna juhi Kristina Kallase isikus. Teiste täna kaasa löönud erakondade häältesaak jäi kesisemaks.
Vanema kooliastme sündmust modereeris Otepää valla kultuurispetsialist Valdur Sepp.

Sotsiaalainete õpetajad tänavad:
oma kooli õpilasi kaasalöömise ja huvitatuse eest;
kolleege, kes selle päeva sündmused võimalikuks tegid;
Valdur Seppa, kes ei oska „ei“ öelda, ja seetõttu juba mitmendat korda meiega „üritust teeb“;
kõiki kodanikupäeva külalisi, sest tänu teile saime me kõik targemaks, südikamaks ja meeskondlikumaks!

Fotoülevaade kodanikupäevast on kooli Facebooki lehel.

Sotsiaalainete õpetajate nimel

Külle Viks
direktor