fbpx

26.09 Euroopa Keeletepäev Otepää Gümnaasiumis

Postitatud kategoorias:

Uudised

Sel aastal viisid võõrkeelte õpetajad tundides läbi erinevaid ülesandeid seoses Euroopa keeltepäevaga.

Õpetaja Ilona tegeles 10. ja 11. klassi tundides Cambridge ülikooliga. Vaadati videot ja tehti ülesandeid. Õpilased tegid webquesti, mille raames otsisid ülikoolide kohta infot (fakte ajaloost, mida õppida saab, mis keeltes, huvitavaid teadmisi, kus asub, mida linnakus teha saab, jne.). Tutvustati gruppides ning tehti tulevikuplaane mujale õppima minemise osas.

Räägiti keelte õppimise vajalikkusest, seostest kärjääri ja õpingutega.

Õpetaja Sarah tegi 6.-8. ja 10. klassiga tunnis Kahooti teemal Euroopa keeltepäev. Kahoot läks väga hästi peale ja paistis, et õpilased olid teemast tõesti huvitatud ja midagi uut said ka teada.

Õpetaja Ester tutvustas keeltepäeva raames 4. kl briti saartel asuvaid riike ja seal räägitavaid keeli. Õpilased joonistasid linnu/looma ja otsisid internetist nende hääli erinevates keeltes. 8. kl mängiti Kahooti (kuula ja arva, mis keelega tegu). 11. kl luges koridoris olevaid postreid ning kasutas saadud teadmisi Kahootis. Rühmatöös valiti üks euroopa keel ning koostati poster.

9. klassis tutvustas briti saartel asuvaid riike ja seal räägitavaid keeli. Rühmatööna koostati poster ühe briti saarel räägitava keele kohta.

Õpetaja Kaja 4.kl õpilased tegid postreid loomade häälte kohta erinevates keeltes. 6.-9. kl tegi erinevaid ülesandeid Euroopa keelte kodulehelt, digimäng Minu Euroopa, keelte äraarvamismäng Vikerraadio kodulehel, kus pidi kuulama ja ära arvama, mis keeles „Naksitralle“ loetakse. Kahoot igas klassis, 8.kl kujundas WordArtis postri ilusama sõna kohta erinevates euroopa keeltes. Töid saab näha klassi kõrval seintel.

Õpetaja Ene tegeles 6.kl vene tähestikuga, plaan oli võrrelda tähti eest, vene, poola, ukraina tähestikus, kuulata hääldust ja joonistada tähepilt huvitavast tähest. Tähepildid on valmimas. Kümnendikega võrreldi eesti, läti, leedu, poola keeli – tähestik, käänded, sugu, kuulati pikimaid sõnu ja saadi teada, et leedu keeles pole vandesõnu ja vajadusel kasutatakse laene vene- ja inglise keelest.

11.kl on ainealaselt slaavi keelte teema, kõnekeele väljendid, kõige kergemini omandatav ja kõige raskemini omandatav keel. Vaadatakse filmi “Briljantkäsi” – leia väljendeid, mis on liikunud rahva sekka.

Õpetaja Joel Romet tegi 6.-9. klassidega Kuldvillaku saksa keeles teemal Euroopa keeltepäev. Teemadeks oli kreeka tähestik, sarnased sõnad erikeeltes, sõnadetektiiv, Numbrid 1-3 teistes Euroopa keeltes.

Võõrkeelte õpetajad